محصولات

LIFAN CTS125

۴۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

LIFAN PK135

۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان

LIFAN KPS200

۵۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان

LIFAN KPS250

۷۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

LIFAN CDI 200 , 150 , 125cc

۱۲۵- ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰- ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰- ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان

DELTA CRT160

۴۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان

DELTA SX2

DELTA CLICK 150cc

۴۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

DELTA CDi 125cc

۲۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان

DELTA G5

۶۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان

DELTA YD1500

۲۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان

DELTA Z3

۳۲,۷۰۰,۰۰ تومان

برای خرید هرکدام از محصولات شاهین موتور لطفا به نمایندگی های شهر خود مراجعه یا تماس حاصل فرمائید.لیست نمایندگی های فروش »