محصولات

پاییز۱۴۰۰

LIFAN CTS125

۴۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

LIFAN PK135

۳۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان

LIFAN KPS200

۶۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان

LIFAN KPS250

۷۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

LIFAN CDI 200 , 150 , 125cc

۱۲۵- ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰- ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰- ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان

پاییز ۱۴۰۰

DELTA CRT160

۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

DELTA SX2

۷۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان

DELTA CLICK 150cc

۴۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

DELTA CDi 125cc

۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

DELTA G5

۶۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان

DELTA YD1500

۲۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان

DELTA Z3

۳۲,۷۰۰,۰۰ تومان

برای خرید هرکدام از محصولات شاهین موتور لطفا به نمایندگی های شهر خود مراجعه یا تماس حاصل فرمائید.لیست نمایندگی های فروش »